تله آبگیر


Water Separator

به دلیل وجود رطوبت در خوا پس از عملیات متراکم سازی معمولا هوای خروجی از کمپرسور دارای رطوبت و قطرات آب می باشد. یکی از تجهیزات در سیستم تصفیه هوا تله آبگیر یا جدا کننده آب می باشد که معمولا مقدار فراوانی آب و ذرات خروجی را جذب می نماید.
Water Separation in compressor line
تله آبگیرهای کمپانی میکروپور جهت حذف حجم بالائی از مایعات و ذرات خروجی از کمپرسور طراحی شده و با مکانیزم سانتریفیوژ با حداکثر آلودگی و افت فشار اقدام به عمل حذف آب می نماید.
Water Trap
تله آبگیرهای فوق جهت پوشش کامل صنعت در دوتیپ رزوه ای و فلنجی می باشد.
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز بعنوان پایگاه تخصصی هوای فشرده تامین کننده تله آبگیر های فوق می باشد.