درایر جذبی


Desiccant Dryers

درایرهای جذبی از نوع درایرهایی است که با استفاده از مواد جاذب به روش PSA اقدام به جذب رطوبت موجود در هوای خارج شده از کمپرسورها می نماید. هوای خارج شده از درایر جذبی منطبق با استاندارد ISO 8573 – 1 و کلاس هوایی 1 – 2 – 1 است و این روش جزو موثرترین روش های حذف رطوبت می باشد.
Desiccant Dryer
نقطه شبنم درایرهای جذبی 40- درجه تا 70- درجه می باشند و این بدین معناست که تجهیز فوق جهت کارکرد در دماهای فوق مناسب می باشد.

مکانیزم عملکردی

مواد جاذب بکار رفته در درایرهای جذبی عمدتا آلومینیوم اکتیو ( Active Alumina ) یا مولکولارسیو گرید 3A با  ( 4A ( Molecular Sieve است.
Absorbtion Dryers
درایرهای فوق دارای دو مخزن مشابه بوده که هر کدام پر از مواد جاذب می باشد. هنگام ورود هوا به داخل مخازن، هوای فشرده پس از عبور از سطح مواد جاذب، رطوبت خود را کاملا در اختیار مواد جاذب قرار می دهد و به صورت هوای خشک از درایر خارج می گردد. در درایرهای فوق همیشه یک مخزن در حال فعالیت و مخزن دیگر در حال احیاء می باشد که خاصیت فوق باعث می گردد مدل های مختلفی از درایرهای جذبی ایجاد گردد.
درایر جذبی
انواع درایرهای جذبی عبارتند از:
  1. درایر جذبی بدون حرارت ( Heatless)
  2. درایر جذبی هیتردار ( Heated )
  3. درایر جذبی با دمش بلوئر ( Blower Reactive )
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز بعنوان پایگاه تخصصی هوای فشرده تولید کننده درایرهای جذبی بدون حرارت ( سری MDHL ) و درایرهای جذبی هیتردار ( سری MDHA ) می باشد.