میکروفیلتر


Micro Filters

یکی از تجهیزات بسیار با اهمیت که در سیستم تصفیه هوای فشرده بعد از کمپرسور نصب می گردد میکروفیلترها می باشند. کمپانی Mikropor (میکروپور) بعنوان یکی از فعالترین برندهای حال حاضر بازار ایران و خاورمیانه با کیفیت و قیمت بسیار مناسب معرفی می گردد.
Micro Filter in compressor line
میکروفیلترهای کمپانی میکروپور جهت پشتیبانی مناسب و موثر در تمامی سیستم های هوای فشرده با قدرت جذب 5 میکرون تا 0/01 میکرون در فشار 20 بار تا 350 بار محصولات خود را عرضه می دارد.
میکروفیلترهای میکروپور در 4 گرید جهت جذب آلایندگی هایی از قبیل روغن و غبار به شرح جدول زیر تولید می گردد:
فیلتر اولیه میکروپور
میکروفیلترهای فوق بر اساس کارآئی و مشخصات به شکل زیر تقسیم و عرضه می گردند.