کمپرسورهای اسکرو با پاشش روغن


Oil Injected Screw Compressors

کمپرسور اسکرو با پاشش روغن
کمپرسورهای فوق به دلیل پاشش روغن در محفظه روتورها به کمپرسورهای Oil Injected معروف می باشند و تزریق روغن در این سیستم با سه هدف خنک کاری کمپرسور، روانکاری روتورها و جلوگیری از بازگشت هوا به قسمت ورودی، بکار برده می شود.
کمپرسورهای شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز در بالاترین کیفیت و بهترین طراحی و مناسب با آب و هوای ایران در مناطق مختلف با در نظر گرفتن سیستم خنک کاری ویژه طراحی و تولید می گردد.

مدل کمپرسورها

بر اساس نیاز صنعتگران در خصوص سیستم های هوای فشرده، کمپرسورهای اسکرو با پاشش روغن ( Oil Injected Screw Compressors ) در 5 تیپ به شرح زیر تولید و عرضه می گردد:
  • کمپرسور اسکرو اویل اینجکت بصورت پولی و تسمه ( V Belt ) سری MCB
  • کمپرسور اسکرو اویل اینجکت بصورت پولی و تسمه به همراه مخزن، درایر، میکروفیلتر ( Compact ) سری MCC
  • کمپرسور اسکرو اویل اینجکت بصورت کوپل مستقیم با دور 3000 دور بر دقیقه ( Direct ) سری MCD
  • کمپرسور اسکرو اویل اینجکت بصورت کوپل مستقیم به همراه اینورتر ( Variable ) سری MCV
  • کمپرسور اسکرو اویل اینجکت بصورت کوپل مستقیم با دور 1500 دور بر دقیقه ( Special ) سری MCS