درایر تبریدی


Refrigerant Dryers

درایرهای تبریدی از نوع درایرهایی است که با استفاده از سیکل سرمایشی اقدام به سرد نمودن و حذف رطوبت از هوای فشرده می نماید. به دلیل شباهت سیستم درایرهای تبریدی به عملکرد یخچال درایرهای فوق را درایرهای یخچالی نیز می نامند.
Refrigerant Dryer
درایرهای فوق دارای نقطه شبنم 3 درجه سانتی گراد می باشند و اصولا مناسب اکثر تجهیزات صنعتی مانند جک های پنوماتیکی و … می باشند. درایرهای فوق جهت مکانهائی که دمای آنها عمدتا به صفر و زیر صفر می رسد مناسب نبوده و در اینصورت می بایست از درایرهای جذبی با نقطه شبنم 40- تا 70- درجه سانتیگراد استفاده شود.

اساس عملکرد

بر اساس مکانیزم زیر ابتدا هوای فشرده خارج شده از کمپرسور که دارای رطوبت می باشد وارد مبدل حرارتی ( Heat Exchanger ) شده و پس از خروج از مبدل وارد کمپرسور اسکرال می گردد که از طریق این کمپرسور، با فشار وارد کندانسور می گردد تا عملیات سرمایش صورت پذیرد. پس از کندانسور و عبور از فیلتر خشک کن و شیر انبساط مجددا وارد مبدل حرارتی جهت گرمایش شده و هوای عاری از رطوبت از سیستم خارج می گردد.
Refrigerant Dryer Principle
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز تامین کننده درایرهای تبریدی فشار پائین و فشار بالا به شرح زیر می باشد: