تعمیرات تخصصی الکتروموتور و ژنراتور


Electro Motors and Generators Maintenance

یکی از عمده مشکلات شرکت های صنعتی در خصوص تجهیزات مورد استفاده مشکلات برقی و خرابی الکترو موتورها و ژنراتورها می باشد. شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز به عنوان پایگاه تخصصی هوای فشرده با توجه به داشتن تیم های تعمیراتی تخصصی در هر حوزه از هوای فشرده و آشنایی کامل با سیستم های برقی تیمی متخصص در حوزه برق را در کنار خود دارد.
با توجه به داشتن این تیم قوی برخود واجب دانستیم که در کنار ارائه فعالیت‌های تخصصی هوای فشرده، تعمیرات الکتروموتور و ژنراتور را نیز در سبد خدمات خود داشته باشیم.

برخی از خدمات ما در خصوص تعمیرات الکتروموتور به شرح زیر می باشد:

اجرای سیستم های الکتریکال
ساخت تابلو برق
تعمیر تخصصی ژنراتور
تعمیر تخصصی الکتروموتور

مراحل تعمیرات الکتروموتور و سیستم های برقی در کارگاه تعمیراتی ما به شرح زیر می باشد:

تست دستگاه

تست بلوئر تعمیری
پس از آماده شدن دستگاه در حضور مشتری دستگاه  تست و همزمان برگه گارانتی به مشتری تحویل می گردد

عملیات تعمیرات و نوسازی

تعمیرات بلوئر تعمیری
پس از تایید مشتری در زمان مقرر خرید قطعات مورد نیاز و عملیات تعمیرات صورت می پذیرد

گزارش و پیشنهاد مالی

گزارش بلوئر تعمیری
پس از بازگشایی طی گزارشی خرابی الکتروموتور ارسالی آماده و به همراه پیشنهاد مالی و زمان تحویل به مشتری تحویل می گردد

کارشناسی الکتروموتور

کارشناسی بلوئر تعمیری
پس از تحویل، الکتروموتورتحویلی توسط کارشناسان و متخصصین ما بازگشایی می گردد

پذیرش الکتروموتور

پذیرش بلوئر تعمیری
الکتروموتورهای تعمیری توسط متخصصین ما در کارگاه ها با ارائه رسید تحویل گرفته میشود