وکیوم سایدچنل ( گریز از مرکز )


( Side Channel Vacuum  ( Centrifugal

Rontai Vacuum Pump
وکیوم های ساید چنل از لحاظ عملکردی مانند بلوئرهای ساید چنل نی باشد ولی بالعکس کار می کنند. این نوع پمپ وکیوم نیز مانند سایر وکیوم های خشک نسبت به وکیوم های آبی و روغنی میزان خلاء پائین تری را ایجاد می کنند. شرکت رونتای ( Rontai ) تایوان تولید کننده وکیوم های سایدچنل می باشد.
Rontai Vacuum

جدول مشخصات

مدل و مشخصات پمپ های وکیوم سایدچنل شرکت رونتای تامین شده توسط شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز به شرح زیر می باشد:
جدول مشخصات پمپ وکیوم سایدچنل تک مرحله ای Rontai
Singel Stage Vacuum Pump Rontai Specification
جدول مشخصات پمپ وکیوم سایدچنل دو مرحله ای Rontai
Double Stage Vacuum Pump Rontai Specification