کمپرسور


Compressors

کمپرسور تجهیزیست مکانیکی که هوا را پس از مکش بصورت فشرده خارج می نماید. با توجه به وجود تجهیزات متعدد پنوماتیکی در اکثر صنایع، تقریبا یکی از انواع کمپرسورها مورد نیاز صنعتگران می باشد. کمپرسورهای جابجائی مثبت با تقسیم بندی کمپرسورهای دورانی و کمپرسورهای رفت و برگشتی در کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند.
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز بعنوان پایگاه تخصصی هوای فشرده تولیدکننده و تامین کننده کمپرسورهای اسکرو، کمپرسورهای اسکرال، کمپرسورهای پیستونی، بوستر کمپرسورها و تجهیزات تصفیه هوای فشرده می باشد.