آموزش و سمینارهای تخصصی


Education

شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز به عنوان پایگاه تخصصی هوای فشرده سالانه اقدام به برگزاری سمینارهای آموزشی در زمینه هوای فشرده جهت صنایع مختلف و به صورت تخصصی و بعضاً با حضور همکاران خارجی خود می نماید. با توجه به اهمیت آموزش و پیشگیری از موارد احتمالی با کسب اطلاعات بیشتر، این شرکت آمادگی خود در زمینه برگزاری سمینارهای آموزشی در حوزه‌های تخصصی هوای فشرده را در شرکت‌ها دانشگاه‌ها و … را به‌عنوان عناوین زیر دارد:
آموزش تخصصی خطوط تصفیه هوای فشرده
سمینار تخصصی خطوط تصفیه هوای فشرده
آموزش تخصصی نیتروژن ساز
سمینار تخصصی مولدهای گازهای صنعتی
آموزش تخصصی کمپرسور هوا
سمینار تخصصی کمپرسورهای اسکرو
آموزش تخصصی پمپ وکیوم
سمینار تخصصی پمپ های وکیوم
آموزش تخصصی بلوئر هوا
سمینار تخصصی بلوئرهای هوا

تصاویر برخی از سمینار های برگزار شده در زمینه سمینار هوای فشرده:

سمینار سیستم های هوای فشرده