تجهیزات تصفیه هوای فشرده


Air Purification Accessories

هوای خروجی از کمپرسورها به دلیل تراکم هوا و روغن و همچنین وجود روغن در کمپرسور ها دارای ناخالصی هایی از جمله رطوبت و آب، روغن و ذرات آلاینده محیطی می باشد. به همین سبب هوای خروجی از کمپرسورها می بایست ابتدا تصفیه و سپس در سیستم های پنوماتیک و پروسسی کارخانجات وارد می شود.
همانطور که در شکل زیر مشخص است سیستم کامل تصفیه هوای فشرده متشکل از تله آبگیر، مخزن ذخیره هوا، میکروفیلترها ( اولیه، اصلی، کربنی و غبارگیر )، درایر تبریدی یا درایر جذبی ( بسته به محیط و فرآیند از سوی کارشناسان فروش مشخص می گردد ) و برج کربن اکتیو می باشد.
Purification Line System
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز بعنوان پایگاه تخصصی هوای فشرده سازنده و تامین کننده تجهیزات تصفیه هوای فشرده می باشد.