بلوئر هوا


Air Blowers

بلوئر(Blower) یا دمنده تجهیزیست از خانواده کمپرسورها که با تامین دبی بالا و فشار پائین در زمینه هوادهی عمقی ، انتقال مواد و سیستم پروسسی کارخانجات در صنایع مختلف  اعم از صنایع پتروشیمی، صنعت سیمان، صنعت آرد، تصفیه آب و فاضلاب، اسیدسازی، صنایع غذائی، صنایع داروئی و … کاربرد دارد. شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز در این زمینه تولید کننده و تامین کننده بلوئرهای جابجائی مثبت ( بلوئرهای روتس یا لوب بلوئر ) و بلوئرهای سایدچنل می باشد.