مولد اکسیژن مهندسی ( سفارشی )


Engineering Oxygen Generators

PSA Engineering Oxygen Generators
با توجه به پروژه های مختلف صنعتی با شرایط خاص خود و همچنین دامنه وسیع تولید و مهندسی شرکت Noxerior در خصوص سیستم های استاندارد و مهندسی تولید اکسیژن،  امکان ساخت مولدهای خاص با ظرفیت های بالا با همکاری تیم متخصص شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز وجود دارد.
Engineering Oxygen Plant
همچنین در خصوص تولید و ساخت پکیج های مولد اکسیژن هم بصورت مدولار و هم بصورت برج دوقلو در یک اسکید و هم بصورت پرتابل شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز با همکاری کمپانی Noxerior ایتالیا آمادگی خود را اعلام می دارد.
Oxygen Package on Skid
همچنین این شرکت با همکاری کمپانی Noxerior ایتالیا قادر به ارائه راه حل های مناسب برای کاربردهای ویژه اکسیژن در صنایع مختلف و شرایط مختلف با روش PSA می باشد.