تعمیرات اساسی


  Maintenance & Overhaul

با توجه به اینکه در بسیاری از اوقات امکان خرید تجهیزات با توجه به وضعیت و شرایط کنونی اقتصادی و سیر صعودی قیمت تجهیزات میسر نمی باشد از این رو موضوع تعمیرات اساسی و اورهال تجهیزات هم به منظور احیا تجهیزات از رده خارج شده و هم به منظور جلوگیری از آسیب دیدن به تجهیزات، موضوعی بسیار جذاب و به گونه ای آلترناتیو و گزینه ای مهم در دست صنعتگران می باشد.
لازم به ذکر است همانگونه که موضوع تعمیرات اساسی می تواند راهگشای خوبی جهت حفظ تجهیزات مکانیکی باشد به همان قدر سپردن کار به نیروهای غیر متخصص می تواند نتیجه عکس را برای شرکت ها و صنایع به همراه داشته باشد.
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز بعنوان پایگاه تخصصی هوای فشرده  بعنوان تولیدکننده و تامین کننده تجهیزات فوق با داشتن کادری مجرب و متخصص در خصوص تعمیرات تخصصی نیز فعالیت گسترده ای دارد.
این شرکت با ایجاد دپارتمان های تخصصی مجزا جهت هر گروه محصول سعی در تخصصی نمودن موضوع تعمیرات نموده تا در این خصوص رضایت کامل مشتریان را جلب نماید.
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز در زمینه های زیر آمادگی خود را جهت خدمات رسانی به مشتریان اعلام می دارد: