مولکولارسیو


Molecular Sieve

مولکولارسیو که با نام زئولیت نیز از آنها یاد می شود با سیستم غربال مولکولی اقدام به جذب رطوبت می نماید. ماده فوق پس از عملیات های فرآوری به شکل کروی در آمده و بعنوان جاذب، جدا کننده، کاتالیست و تبادل کننده یونی در بسیاری از صنایع با کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
Molecular Sieve
مولکولارسیو با توجه به نوع ترکیب بندی در صنعت هوای فشرده و تولید گازهای صنعتی بکار برده می شوند. در صنعت هوای فشرده و در درایرهای جذبی جهت رسیدن به نقطه شبنم 70 – تا 90- از مدل های مولکولارسیو 3A، 4A و 5A استفاده و در تولید گازهای صنعتی مانند اکسیژن از مولکولارسیو 13x استفاده می گردد که به تفکیک به توضیح در خصوص هر کدام پرداخته می شود.

مولکولارسیو 3A

مولکولارسیو 3A ماده ایست با حفره های به قطر 3 آنگستروم در صنایع مختلف کاربرد دارند. در صنعت هوای فشرده جهت رساندن نقطه شبنم 90- درجه استفاده می شود و با عملیات احیاء با دمای بالا و استفاده در درایرهای جذبی هیتردار امکان رساندن نقطه شبنم به 100- درجه نیز وجود دارد.
مولکولارسیو 3A

مولکولارسیو 4A

مولکولارسیو 4A ماده ایست با حفره های به قطر 3 آنگستروم که از لحاظ عملکردی مانند مدل 3A می باشد و با توجه به خصوصیات علی رغم استفاده جهت رطوبت زدائی در حذف مونوکسید کربن، هیدروکربن، آمونیاک و متانول از گاز طبیعی نیز مناسب می باشد.
مولکولارسیو 4A

مولکولارسیو 5A

مولکولارسیو 5A ماده ایست با حفره های به قطر 5 آنگستروم که این مدل نیز از لحاظ عملکردی شبیه به مدل های 3A و 4A بوده ولی با توجه به خصوصیات شیمیائی قدرت جذب بالاتری جهت حذف آب دارد ولی به غیر از موارد یاد شده در حذف در اکسید کربن از جریان گازهای ترش و استفاده در تولید گازهای خنثی مانند گاز نیتروژن، اکسیژن و هیدروژن کاربرد دارد.
مولکولارسیو 5A

مولکولارسیو 13x

مولکولارسیو 13x ماده ایست با حفره های به قطر 10 آنگستروم که به نسبت قدرت جذب بالاتری نسبت به مولکولارسیوهای تیپ A دارند. معمولا مولکولارسیو 13x در پروسه تولید اکسیژن با روش PSA دارد.
مولکولارسیو 13x
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز بعنوان پایگاه تخصصی هوای فشرده تامین کننده انواع مدل های مواد مولکولارسیو ( 3A, 4A, 5A, 13x ) می باشد.