وکیوم لوب ( روتس )


( Lobe Vacuum Pumps ( Roots

AERZEN Lobe Vacuum Pump
سیستم وکیوم لوب که با مکانیزم جابجائی مثبت می باشد همانند سیستم بلوئرها است و بالعکس. پمپ فوق با واحد هواساز AERZEN آلمان می باشد و با سیستم فوق صرفا تا 500 میلی بار می تواند خلاء ایجاد نماید. همانطور که گفته شد جهت کسب اطلاعات بیشتر می توان به قسمت بلوئرهای جابجائی مثبت مراجعه نمائید.
Lobe Vacuum Pumps

جدول مشخصات

مدل و مشخصات پمپ های وکیوم لوب تولید شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز به شرح زیر می باشد:
جدول مشخصات پمپ وکیوم روتس Aerzen
Aerzen Vacuum Pump Specification