پمپ وکیوم تیغه ای روغنی


Rotary Vane Vacuum Pumps

استفاده از پمپ های وکیوم خلاء بالا یا در اصطلاح های وکیوم ( High Vacuum ) در بسیاری فرآیندهای صنعتی مورد کاربرد می باشد. پمپ های وکیوم روتاری تیغه ای یا در اصطلاح پمپ های وکیوم تیغه ای روغنی بعنوان پمپ های خلاء بالا معرفی می گردند.
Rotary vane vacuum Pumps

اساس عملکرد

پمپ های وکیوم تیغه ای – روغنی به دلیل وجود تیغه در داخل بدنه و لحاظ نمودن نیروی گریز از مرکز اقدام به ایجاد خلاء می نمایند. با وجود هر تیغه بخشی در داخل پمپ ایجاد می گردد که حجم مربوطه به طور متوالی در حال تغییر می باشد. در این پمپ ها سه مرحله کلی وجود دارد که همانطور که در شکل زیر مشخص است عبارتست از مراحل مکش، فشرده سازی و ایجاد خلاء.
Rotary Vane Vacuum Pump Principel

کاربرد

برخی از کاربردهای پمپ وکیوم روتاری – تیغه ای به شرح زیر می باشد:
  • جهت بسته بندی ( در صنایع غذائی، فلزی و الکتریکی )
  • چاپخانه ( جهت چسباندن عکس و برگه های تبلیغاتی )
  • حمل و نقل اجسام ( بلند کردن صفحات شیشه ای، تخته های چسبنده، تخته های پلاستیکی و … )
  • بارگیری یا تخلیه ( بارگیری تخته های کاغذی، ورق های فولادی و … )
  • خشک کردن و از بین بردن هوا ( از بین بردن هوای مواد پودری، قالب، کوره ها و … )
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز بعنوان پایگاه هوای فشرده تامین کننده پمپ های وکیوم روتاری – تیغه ای می باشد.