کربن اکتیو


Activated Carbon

کربن اکتیو که با نام کربن فعال نیز معرفی می گردد ماده ایست از خانواده ذغال ها. ذغال ها از دیرباز بعنوان یکی از مهمترین و سنتی ترین مواد جهت جذب ذرات، بو، روغن و … بوده است.
Activated Carbon
کاربرد کربن اکتیو در صنعت هوای فشرده در برجی با همین نام می باشد. برج کربن اکتیو برجی اسن که در آن از ماده کربن اکتیو استفاده و جهت جذب روغن های خروجی در انتهای خطوط فشرده جهت رساندن کلاس هوائی به کلاس هوائی اویل فری استفاده می شود.
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز بعنوان پایگاه هوای فشرده تامین کننده مواد جاذب کربن اکتیو می باشد.