تله آبگیر رزوه ای ( سری GWS )


( Water Separators ( GWS Series

Mikropor Water Separators
Mikropor Water Separators
تله آبگیر سری GWS از نوع رزوه ای می باشد و از سایز 4/1 اینچ تا 3 اینچ و ظرفیت 25 تا 2200 متر مکعب بر ساعتی طراحی گردیده است. شیرهای تخلیه اتوماتیک در تجهیز فوق بصورت استاندارددر نظر گرفته شده و سطح داخلی و خارجی آن توسط رنگ پودری الکتروستاتیک پوشش داده شده است.
 تله آبگیر همانطور که در حذف آب بسیار کارآمد است، در حذف روغن کارآئی چندانی نداشته و نمی توان این انتظار را داشت.

ضریب تصحیح

جهت انتخاب صحیح تله آبگیر در سیستم بر اساس ظرفیت هوای ورودی می توان از طریق جدول زیر که جدول ضریب تصحیح تله آبگیر می باشد استفاده نمود.
ضریب تصحیح تله آبگیر

جدول مشخصات

مدل و مشخصات  تله آبگیرهای سری  GWS  کمپانی میکروپور تامین شده توسط شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز به شرح زیر اعلام می گردد:
جدول مشخصات تله آبگیر رزوه ای سری GWS میکروپور
Water Separator GWS Series