خدمات


Services

سعی نموده ایم به عنوان پایگاه هوای فشرده حتی الامکان تمامی نیازهای صنعتگران عزیز در این زمینه را برطرف نمایید و از این رو در برخی موضوعات که عموماً مواردی است که صنایع به دلیل فقدان آن همیشه دچار مشکل بودند ورود نماییم.
از این رو شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز موارد زیر را بعنوان خدمات خود معرفی می نماید: