کمپرسورهای پیستونی


Piston Compressors

Piston Compressors
Reciprocating Compressors
کمپرسورهای پیستونی سری MP با مکانیزم رفت و برگشتی تولید شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز جهت بهره برداری در صنعت و نیازهای کارگاهی طراحی شده است. کمپرسورهای فوق بصورت تک مرحله ای ( Single Stage ) و دو مرحله ای ( Double Stage ) و با تامین هوای 250 تا 2000 لیتر بر دقیقه و با فشار 10 بار می باشد.
کمپرسور پیستونی سری MP مانند اغلب کمپرسورهای پیستونی از اجزاء اصلی واحد هواساز، الکتروموتور، مخزن و متعلقات جانبی دیگر تشکیل شده و به دلیل استفاده از واحدهای هواساز معتبر مانند Fini ، Abac ، Shamal و … تولید سایر تجهیزات جدا از کیفیت مطلوب و بالا دارای قیمت بسیار مناسبی نیز می باشد.اغلب کاربرد کمپرسورهای پیستونی سری MP در کارگاه های کوچک صنعتی، خطوط رنگ، تعمیرگاه های عمرانی و ساختمانی می باشد.

جدول مشخصات

مشخصات کمپرسورهای پیستونی تولید شده توسط شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز به شرح زیر اعلام می گردد:
جدول مشخصات کمپرسور پیستونی
Piston Compressors Table