تعمیرات و نگهداری پلنت مولد گاز صنعتی


Industrial Gas Plant Maintenance

در بسیاری از صنایع کشور از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع دارویی و … از مولدهای گازهای صنعتی مانند مولد نیتروژن (نیتروژن ساز) و مولد اکسیژن (اکسیژن ساز) در پروسه تولید خود استفاده می کنند. با توجه به حساسیت بالای پلنتهای فوق و هزینه های بالای نگهداری و تعویض قطعات، یکی از مهمترین آیتم ها بحث نگهداری پیشگیرانه و اورهال سیستم های فوق می باشد که باعث جلوگیری از هزینه های هنگفت آتی می نماید.
Industrial Gas Separation Plant
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز با توجه به همکاری با شرکت‌های اروپایی در خصوص گازهای صنعتی و سیستم های هوای فشرده این امکان را برای صنعتگران و صنایع مورد نظر ایجاد نموده تا با سیستم های دوره ای بازدید و رفع عیوب و نواقص ایجاد شده توسط متخصصین این امر به بهترین نحو کمک حال صنعتگران عزیز باشد.
در همین راستا خدمات ما در خصوص پلنتهای گازهای صنعتی به شرح زیر می باشد:
  • ارائه برنامه بازدیدهای دوره ای
  • تعمیرات و اورهال مولد های گاز صنعتی
  • شارژ مواد جاذب در صورت استفاده از روش PSA با مدرن ترین روش ها از جمله روش SnowStorm
و بسیاری خدمات دیگر
Snowstorm

مراحل کلی کار در خصوص پلنتهای گازهای صنعتی به شرح زیر می باشد:

اخذ قرارداد

قرارداد بلوئر تعمیری
پس از توافقات مالی اقدام آخر عقد قرارداد و در نهایت شروع کار بر اساس زمان قرارداد صورت می پذیرد

پیشنهاد مالی

گزارش بلوئر تعمیری
پس از بررسی پیشنهادات در صورت رضایت و تمایل مشتری پیشنهاد فنی و مالی ارسال می گردد

ارائه گزارش

کارشناسی بلوئر تعمیری
پس از بازدید گزارش کاملی از وضعیت پلنت آماده و به همراه پیشنهادات جهت مشتری ارسال می گردد

اعزام کارشناس

گزارش بلوئر تعمیری
در این مرحله و پس از مشخص شدن مشکلات اولیه کارشناسان این مجموعه جهت بازدید به سایت مشتری اعزام می گردد.

بررسی اولیه

کارشناسی بلوئر تعمیری
پس از مشخص شدن موضوع پیشنهادات اولیه جهت مشتری ارسال و هماهنگی های لازم در این خصوص صورت می پذیرد

ارسال درخواست

پذیرش بلوئر تعمیری
در مرحله اول پس از مذاکرات صورت گرفته با کارشناسان درخواست اولیه ارسال می گردد