مرکز علمی مبنا


Mabna Knowledge Center

مرکز علمی مبنا
مرکز علمی مبنا (Mabna Knowledge Center  ) با نام مستعار MKC با هدف ارتقاء دانش فنی، سعی در ارائه مقالات علمی در خصوص سیستمهای هوای فشرده و مطالب مفید مهندسی دارد. سعی نمودیم در این صفحه ترجمه مقالات معتبر، مطالب مفید در زمینه بلوئر، کمپرسور، پمپ وکیوم، گازهای صنعتی و سیستم های تصفیه هوا را جهت دانلود قرار دهیم.

مقالات و مطالب علمی