برج کربن اکتیو


Active Carbon Tower

Mabna Carbon Active Tower
برج کربن اکتیو تجهیزیست جهت از بین بردن روغن های باقیمانده در سیستم هوای خروجی از کمپرسور. وجود تجهیز فوق در خطوط تصفیه هوا اغلب جزو الزامات نمی باشد و به زبان ساده زمانیکه قصد تبدیل هوای فشرده خروجی از کمپرسورهای اویل اینجکت را به کلاس هوای خروجی از کمپرسورهای اویل فری داشته باشیم از برج کربن اکتیو در سیستم ثصفیه هوای فشرده استفاده می نمائیم.
Active Carbon Tower
برج کربن اکتیو سری MAC ساخت شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز ساخته شده از بهترین متریال ها و مطابق با استاندارد ASME تولید می گردد. در برج های فوق از بهترین مواد کربن اکتیو جهت عملیات حذف روغن استفاده می گردد.
Carbon Active Tower
در صنایعی که استاندارد، الزامی به استفاده از کمپرسورهای اویل فری ندارد ولی تجهیزات پنوماتیکی مورد استفاده در کارخانجات با در معرض قرار گرفتن روغن، طول عمر کوتاهی پیدا می کنند، استفاده از برج کربن اکتیو در انتهای سیستم تصفیه کمپرسور اویل اینجکت راهکار بسیار مناسبی جهت جایگزینی می باشد.
لازم به ذکر است در صورت استفاده در خطوط تصفیه هوای کمپرسور حتما می بایست از درایر جذبی استفاده نمائیم.