روغن مخصوص پمپ وکیوم


Vacuum Pump Oil

استفاده از روغن وکیوم در پمپ های وکیوم به چند منظور به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
  • استفاده از روغن به دلیل ویسکوزیته بالا به جهت افزایش میزان خلا در پمپ های وکیوم مایع در گردش. همانطور که در قسمت پمپ های وکیوم به این موضوع اشاره شد پمپ های آب در گردش به دلیل وجود آب در سیکل خود در خصوص ایجاد خلا دچار محدودیت می باشند در صورتی که با ایجاد سیکل بسته و تزریق روغن به جای آب میزان خلا آنها تا ۱۳ میلیمتر جیوه افزایش خواهد یافت.
  • به دلیل روانکاری و جلو گیری از قطعات داخل پمپ وکیوم در پمپهای تیغه های روغنی
  • به دلیل عدم حلالیت روغن و آب امکان جداسازی رطوبت و آب موجود در هوا از طریق روغن وجود دارد
موارد ذکر شده زمانی محقق می گردد که روغن استفاده شده دارای کیفیت استاندارد و مورد قبول باشد و در صورت استفاده از روغن های نامرغوب و غیر تخصصی نه‌تنها موارد فوق محقق نمی گردد بلکه امکان آسیب بالا به تجهیز نیز وجود دارد.
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز به عنوان پایگاه تخصصی هوای فشرده سعی دارد با ارائه روغن هایی با کیفیت این اطمینان خاطر را در صنعتگران جهت استفاده از روغن ایجاد نماید