مخزن


Receivers

مخازن ذخیره در بسیاری از سیستم های هوای فشرده نقش بسیار مهمی را برعهده دارند. مخازن فوق توانائی مقاومت در برابر فشارهای داخلی را دارند. مخازن ذخیره در سیستم های هوای فشرده معمولا به دو صورت استاندارد کارخانه ای و استاندارد ASME Sec, VIII که استاندارد اصلی جهت طراحی مخازن از انجمن مهندسان مکانیک امریکا می باشد.
Air Receiver
برخی از وظایف مخزن ذخیره به شرح زیر می باشد:
  • مخزن ذخیره در زمان افزایش مصرف هوا امکان تامین هوای فشرده را بدون کارکرد کمپرسور ایجاد نماید.
  • مخزن ذخیره جدا از وظایف اصلی باعث خنک کاری هوای خروجی از کمپرسور و همچنین باعث جذب مقداری از رطوبت هوای خروجی می گردد.
  • مخزن ذخیره باعث جلوگیری از استهلاک کمپرسورها و تجهیزات به دلیل کاهش روشن و خاموش شدن دستگاه ها می گردد.
مخازن ذخیره در سیستم های هوای فشرده در خط کامل کمپرسور، خطوط مولد نیتروژن و خطوط مولد اکسیژن بکار می رود.
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز سازنده مخازن ذخیره هوای فشرده ( سری MAR )، مخازن ذخیره نیتروژن ( سری MNR ) و مخازن ذخیره اکسیژن ( سری MOR )  می باشد.