مولد نیتروژن مهندسی ( سفارشی )


Engineering Nitrogen Generators

PSA Engineering Nitrogen Generators
با توجه به پروژه های مختلف صنعتی با شرایط خاص خود و همچنین دامنه وسیع تولید و مهندسی شرکت Noxerior در خصوص سیستم های استاندارد و مهندسی تولید نیتروژن، امکان ساخت مولدهای خاص با ظرفیت های بالا با همکاری تیم متخصص شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز وجود دارد.
Nitrogen Generator Packages
همچنین در خصوص تولید و ساخت پکیج های مولد نیتروژن هم بصورت مدولار و هم بصورت برج دوقلو در یک اسکید و هم بصورت پرتابل شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز با همکاری کمپانی Noxerior ایتالیا آمادگی خود را اعلام می دارد.
Nitrogen Package on Skid
همچنین این شرکت با همکاری کمپانی Noxerior ایتالیا قادر به ارائه راه حل های مناسب برای کاربردهای ویژه نیتروژن در صنایع مختلف و شرایط مختلف با روش PSA می باشد.