پمپ وکیوم خشک


Dry Vacuum Pumps

پمپ های وکیوم خشک در مکانیزم های مختلف وجود دارد و پمپ های فوق نسبت به پمپ های دیگر دارای قدرت پائین تری در ایجاد خلاء می باشند.
پمپ های فوق در صنایعی که به دلیل محدودیت های فرآیندی امکان استفاده از پمپ های آبی و روغنی که در آنها سیال مایع وجود دارد، مقدور نمی باشد استفاده می گردد.
پمپ های وکیوم خشک در صنایع مختلفی به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
  • صنایع غذائی
  • صنایع کاغذ و چوب
  • صنایع آزمایشگاهی
  • صنایع چاپ
و بسیاری صنایع دیگر
از پمپ های مختلف موجود در بازار شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز پمپ های وکیوم لوب ( روتس ) و پمپ های وکیوم سایدچنل را تولید و عرضه می دارد.