تله آبگیر فلنجی ( سری FWS )


( Water Separators ( FWS Series

Mikropor Water Separators ( F )
Flange Water Trap
تله آبگیر سری FWS از نوع فلنجی می باشد با توجه به محدودیت های موجود در طراحی و عدم اطمینان از استفاده سیستم رزوه ای در ظرفیتهای بالا تله آبگیرهای فلنجی جهت استفاده در خطوط با ظرفیت بالا طراحی گردیده است. تله آبگیرهای فوق از اندازه DN 80 تا DN 200 و ظرفیت 2500 تا 14000 متر مکعب بر ساعت مورد استفاده قرار می گیرد.
 تله آبگیر فلنجی نیز مانند تله آبگیر رزوه ای همانطور که در حذف آب بسیار کارآمد است، در حذف روغن کارآئی چندانی نداشته و نمی توان این انتظار را داشت.

ضریب تصحیح

جهت انتخاب صحیح تله آبگیر در سیستم بر اساس ظرفیت هوای ورودی می توان از طریق جدول زیر که جدول ضریب تصحیح تله آبگیر می باشد استفاده نمود.
ضریب تصحیح تله آبگیر فلنجی

جدول مشخصات

مدل و مشخصات  تله آبگیرهای سری  FWS  کمپانی میکروپور تامین شده توسط شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز به شرح زیر اعلام می گردد:
جدول مشخصات تله آبگیر فلنجی سری FWS میکروپور
Water Separator FWS Series