انتخاب کمپرسور ، اواپراتور، کندانسور توسط مهندسین مجرب شرکت انجام میگیرد.

محل قرارگیری: صفحه اصلیمحصولاتسردخانه

آدرس : تهران صندوق پستی 135-14455

تلفن :  44355269 - 44957553 - 021

فاکس (24 ساعته) : 89782265 - 021

همراه : 9614955 - 0939 

         9614966 - 0939

ایمیل : info@mabna-co.com 


Scroll to Top