پمپ سانتریفوژ صنعتی

پمپ سانتریفیوژ افقی

پمپهای سانتریفیوژ پر مصرفترین نوع پمپ می باشد که با توجه به ساختمان و کارکرد در موارد و صنایع گوناگون و متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع پمپ می تواند از مصارف خانگی و کوچک تا مصارف صنعتی را پوشش دهد به صورت کلی پمپ های سانتریفیوژ با دید گاههای مختلفی نظیر متریال، جهت محور دوران، نوع پروانه، مستغرق بودن، کاربری و تعداد طبقات، طبقه بندی می شوند. در پمپهای یک طبقه پمپاژ سیال در یک مرحله  انجام شده و معمولا دارای هد پایین یا متوسط می باشند.

 پمپهای سانتریفیوژ تقریبا در همه صنایع مورد استفاده قرار می گیرند و بر حسب نوع سیال و پارامترهای دیگر می توانند با استانداردهای API،DIN ، ISO و... تولید و عرضه گردند. همچنین این پمپها دارای تنوع در ساختار نیز میباشد. از جملهEnd Suction، Double Suction، Split Case و ... .


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرد پمپ سانتریفیوژ

افزایش فشار و پمپاژ سیال در بخش های صنعتی، کشاورزی و ساختمانی

بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی

سیستم های شستشوی صنعتی

 

محل قرارگیری: صفحه اصلیمحصولاتپمپلجن کشمحصولاتپمپپمپ سانتریفیوژ صنعتی

آدرس : تهران صندوق پستی 135-14455

تلفن :  44355269 - 44957553 - 021

فاکس (24 ساعته) : 89782265 - 021

همراه : 9614955 - 0939 

         9614966 - 0939

ایمیل : info@mabna-co.com 


Scroll to Top