پمپ اصلی

پمپ

شرکت مهندسی و تامین مبنا پیشرو تجهیز با بررسی دقیق و به روز منابع تامین پمپهای با کیفیت و دارای خدمات پس از فروش مناسب قادر به انتخاب، تهیه و تامین پمپهای  مورد نیاز  صنایع و مشتریان می باشد.

پمپ به دستگاهی گفته می‌شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می‌کند، انتقال دهد. در نتیجه، انرﮊی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می‌یابد. در پمپ‌ها تغییرات انرﮊی سیال همواره به صورت تغییر فشار سیال مشاهده می‌گردد. از پمپها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا جابجایی آن در یک سیستم لوله کشی و یا هیدرولیک استفاده می نمایند. به عبارت کلی تر، از پمپ برای انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می‌کنند.

انواع پمپ

پمپها دارای انواع مختلفی هستند. دسته بندی‌های گوناگون، پمپ‌ها را بر پایه ویژگی‌های گوناگون طبقه بندی می کنند. در یکی از رایج‌ترین این طبقه بندی ها، برپایه نحوه انتقال انرژی از پمپ به سیال، پمپ‌ها به دودسته تقسیم می شوند:

پمپ‌های دینامیکی: در این پمپ‌ها انتقال انرژی به سیال به طور دایمی است. انواع پمپ‌های دینامیکی عبارت اند از:

 

  • پمپ گریز از مرکز
  • پمپ محیطی
  • پمپ های خاص

پمپ‌های جابجایی مثبت: در این پمپ‌ها انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب یا پریودیک صورت می پذیرد. انواع پمپ‌های جابجایی مثبت عبارت اند از:

 

  • پمپ رفت و برگشتی
  • پمپ های گردشی

 

شرکت مهندسی تام مبنا با بررسی دقیق و به روز منابع تامین پمپهای با کیفیت و دارای خدمات پس از فروش مناسب قادر به انتخاب، تهیه و تامین پمپهای  مورد نیاز  صنایع و مشتریان می باشد.

محل قرارگیری: صفحه اصلیمحصولاتپمپ

آدرس : تهران صندوق پستی 135-14455

تلفن :  44355269 - 44957553 - 021

فاکس (24 ساعته) : 89782265 - 021

همراه : 9614955 - 0939 

         9614966 - 0939

ایمیل : info@mabna-co.com 


Scroll to Top